Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hetki sitten Naamalla

Lyhyesti

Aholan Maito on luomumaidon- tuotantoon erikoistunut maatila. Tila sijaitsee Oulun ja Kajaanin välillä Utajärven Naamankylällä ja tila työllistää kokopäiväisesti neljä henkilöä. 

Luomumaitoa tuotetaan noin 1,8miljoonaa litraa vuodessa. Sivutuotteena tilalla tuotetaan jalostuseläimiä, lihaa ja viljaa. Lisäksi metsää myydään lähes joka vuosi.

Lypsykarjanavetta valmistui vuonna 2014 ja siinä on lehmäpaikkoja  noin 150. Vanha navetta on nuorkarjan käyttössä. Lisäksi laitumella on 30 eläimen  kylmäkasvattamo umppareille ja tiineille hiehoille. Kokonaiseläinmäärä vaihtelee 250 ja 300 välillä.

Hyvinvointia!

Lypsystä huolehtii kaksi Lelyn lypsyrobottia. Ruokinta perustuu luomuappeeseen. Sään salliessa eläimet saavat käydä laitumella läpi vuoden. Laidunnuksella ja talviulkoilulla on myönteinen vaikutus eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.


Tilan viljelypinta-ala on noin 200 ha. Pellot ovat olleet luomuviljelyssä vuodesta 1994 asti. Pelloilla viljellään apilanurmia, ohraa, kauraa, vehnää,  hernettä ja virnaa. Metsää tilalla on noin 290 ha


Omavalvonnan Kuvaus

Kohdissa 1. – 3. luetellaan tilan puhtaanapidon kohteet. Kuvaus –sarakkeeseen kirjataan asiakohdat lyhyesti tai laaditaan erillinen kuvaus, johon viitataan. Mikäli Maidon laatukäsikirjan menettelyohjeet ja tilan toimintapa ovat täysin yhtenevät, voidaan ko. kohtaan kirjata ”Maidon laatukäsikirjan mukaan”.

 

1. Tilojen puhtaanapito

 Eläintilat

 

Makuuparret

Lypsylehmien makuuparret puhdistetaan kolalla kaksi kertaa päivässä, Nuorkarjan ja ummessa olevien lehmien parret puhdistetaan kerran päivässä. Kuiviketta lisätään pienkuormaimella tarvittaessa noin kahden viikon välein makuuparsien eteen. Makuuparsien edessä olevaa turvetta vedetään lehmien alle päivittäin.

 

Käytävät

Automaatti raappa puhdistaa ritiläkäytävät kahden tunnin välein. Työntekijät valvoo, että raappa toimii. Ne osat käytävistä johin raappa ei pääse, puhdistetaan kolalla päivittäin.

 

Poikimaosasto

Poikimaosaston kuivikepohja tyhjennetään noin kerran kuukaudessa. Pohjalle laitetaan hiekkaa tai haketta, parsiin turvetta, josta se valuu lehmien alle ja kestokuivikekäytävälle.

 

Sairaskarsina

Sairaskarsina puhdistetaan ja kalkitaan aina käytön jälkeen. Ennen eläimen siirtoa karsinaan, siihen laitetaan kuivikkeeksi turvetta tai kutterinlastua

 

Erotteluparret

Kiimaisten ja hoitokäsiteltävien lehmien erotteluparret puhdistetaan ja huuhdellaan vedellä aina käytön jälkeen. Eläimien alla käytetään riittävästi kuivikkeita.

 

Siirrettävä yksilövasikkakarsina

Oljet vaihdetaan ja tarvittaessa. Karsina puhdistetaan aina olkien vaihdon yhteydessä. Tarvittaessa karsina pestään painepesurilla ja kalkitaan.

 

Ryhmävasikkakarsinat

Olkipohjainen ryhmäkarina tyhjennetään ja puhdistetaan noin parinviikonvälein, Vanhempien vasikoiden makuualusta puhdistetaan kerranpäivässä ja kuivitetaan kahdesti päivässä.

 

Kuukausisiivous

Ikkunat pestään noin kerran kuukaudessa.

 

Navetan vuosipuhdistus

Navetta pestään painepesurilla kerran vuodesa yleensä kesällä, tai sitten kun tulee tarkastajia tai häävimpiä vieraita.

 

 

Maidonkäsittelytilat

 

Lypsurobotti

 

Lypsyrobotin alaosa ja lattiat huuhdellaan vedellä kaksi kertaa päivässä. Harjaa ja pesainetta käytetään tarvittaessa. Samalla lehmien kulkuväylät robotille kalkitaan. Maidon erottelu sankot pestään aina käytön jälkeen. Parempi pesu robotille tehdään noin kerran viikossa ja aina huollon yhteydessä

 

Robotin automaattisen pesujärjestelmän toiminta tarkastetaan kaksi kertaa päivässä tietokoneen valvontaohjelman graafiselta näytöltä

 

maitohuone, lattia

Lattia pestään noin kerran viikossa ja tarvitaessa useammin. Maitohuoneeseen tullaan sisälle vain puhtailla jalkineilla, näin maitohuone pysyy puhtaana.

 

maitohuone, seinät ja katto

Puhdistetaan kostealla rätillä ja harjalla kerran vuodessa

 

maitohuoneen edusta

Huolehditaan jatkuvasti, että maitohuoneen edusta on kuiva ja sepeli puhdasta. Piha-alueelle lisätään sepeliä joka kevät.

 

 

 

Rehutilat

 

Ruokintapöytä

Lehmien ruokintapöytä työnnetään pienkuormaimella tyhjäksi kerran päivässä. Jäännösrehu jaetaan nuorkarjalle. Nuorkarjan pöytä puhdistetaan noin kerran viikossa. Ruokintapöydän keskiosa harjataan puhtaaksi kaksikertaa päivässä.

 

Väkirehusiilot

Aina kun väkirehusiilo tyhjentyy, tarkistetaan sen kunto ja puhtaus sisäpuolelta. Tarvittaessa pilaantunut rehu poistetaan ja siilo puhdistetaan mekaanisesti. Automaattiruokinnan siilot ajetaan tyhjäksi kerran vuodessa tarkastusta varten.

 

 

Säilörehun laakasiilot

Ennen uuden rehun säilöntää siilot harjataan harjakoneella puhtaaksi ja tarvittaessa siiloja kunnostetaan.

 

 

Rehunkäsittely lato

Säilörehua otetaan latoon kerralla noin kahdenpäivän tarvetta vastaava annos. Varaston ollessa tyhjä se siivotaan harjalla.

 

 

  

2. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden puhtaanapito

 

2.1 Rehut ja ruokinta

 

Säilörehuvaunu

Säilörehun jakovaunu puhdistetaan, rasvataan ja terät teroitetaan noin kolmen kuukauden välein.

 

Jauhomylly

Mylly tarkastetaan ja puhdistetaan pari kertaa vuodessa

 

Rehukioskit

Rehukioskit tarkastetaan ja puhdistetaan noin kolmen kuukauden välein.

 

Vesi juomalaitteet

Vesikupit ja altaat tarkistetaan kaksi kertaa päivässä, ettei niihin ole joutunut ulosteita. Kupit ja altaat pestään harjalla kerran viikossa.

 

Vasikoiden hapanjuotto laitteet

Tankki pestään aina ennen uuden juoma-annoksen valmistamista. Letkut ja tutit pestään samalla kertaa. Tutit vaihdetaan tarvittaessa.

 

Juottoämpärit ja tuttipullot

Pestään aina käytön jälkeen

 

 

2.2 Maidonkäsittely

 

Automatiikka huolehtii maidon lypsystä, siirrosta, jäähdytyksestä ja välineiden pesusta. Järjestelmän toimintaa valvotaan tietokoneen valvontaohjelmasta. Valvontaohjelma mittaa minuutin välein tankin lämpötilaa, maitohuoneen lämpötilaa, robotin pesuveden lämpötilaa ja maitoputkenlämpötilaa ennen tankkiliitosta. Ohjelman tekemästä graafisesta kuvaajista näkee heti poikkeamat järjestelmän toiminnassa.

 

Lypsyrobotti

Lypsyrobotti suorittaa järjestelmän pesun kolme kertaa vuorokaudessa. Pesun edellä robotin pesuveden lämpötilan tulee nousta yli 60 asteen ja pesun aikana maitoputken maitotankin vieressä lämpötilan tulee nousta yli 50 asteen. Jos robotti ei havaitse pesuainetta se tekee asiasta hälytyksen. Poikkeamat normaalista selvitetään ja korjataan.

 

Käytetyt pesuaineet: Astrid Lin, Astrid Cid, Astrid L,

Vedinkastoaine : K-Agro PRODIP PLUS

 

Tilasäiliö

Maitotankin lämpötila on maidon jäähdytyksen aikana normaalisti 2-4 astetta. Tyhjennyksen jälkeen automaattisen pesuna aikana tankin lämpötila tulee nousta yli 45 asteen. Pesun jälkeen lämpötilan pitää laskea alle 6 asteen puolentunnin aikana.

 

Pesuaineet: Astrid Lin ja Astrid Cid

 

Tilasäiliön lauhdutin

Lauhdutin puhdistetaan kerran vuodessa. Lämmönvaihtimen toiminta tarkastetaan huollon yhteydessä.

 

Maitohuoneen ilmavaihtolaitteet

Jos Maitohuoneen lämpötila poikkeaa normaalista, tarkastetaan, säädetään ja kunnostetaan maitohuoneen ilmanvaihto ja lämmityslaitteisto.

 

2.3 Muut

Navetan ilmanvaihtolaitteet

Navetan ilmanvaihtoa seurataan jatkuvasti . Puhdistetaan, säädetään ja korjataan tarvittaessa

 

Karjaharja

Karjaharja puhdistetaan ja huolletaan kerran vuodessa.

 

 

3. Eläinten puhtaanapito ja eläinten puhtaana pysymistä edistävistä toimista

 

 

3.1 Utareiden ja vedinten puhdistus

Tarkkaillaan kaksi kertaa päivässä robotin suorittamaa utareiden puhdistusharjausta. Utareiden puhtauden lypsytapahtuman aikana näkee myös siivilä sukasta. Jos sukka on tavanomaista likaisempi selvitetään ja korjataan syy.

 

3.2 Kuivitus

Parin viikon välein pukataan pienkuormaimella kuivikkeita makuuparsiin. Kuivikkeena käytetään yleensä turvetta ja vasikoilla lisäksi kutterinlastua. Eläimet pyrrittelevät kuivikkeita alleen.

 

3.3 Eläinten harjaus

Automaattinen karjaharja harjaa eläimiä kun eläin tulee käsittely etäisyydelle. Päivittäin tarkkaillaan karjaharjan toimintaa.

 

 

3.4 Karvojen leikkuu

Utareet

Utarekarvet poltetaan nestekaasuliekillä lehmältä aina poikimisen jälkeen. Muulloin utarekarvat poistetaan tarvittaessa. tarvittaessa

Koko eläin

Kokoeläimen karvaaminen on aivan turhaa hommaa ja se pitäisi lailla kieltää. Tyhmät sitä tekee hikihatussa ja paskapölyssä.

Hännät

Häntäkarvat leikataan mahdollisimman lyhyeksi noin puolenvuoden välein.

 

3.5 Sorkanhoito

Lehmien sorkat hoidetaan kaksi kertaa vuodessa. Tervejalkainen lehmä pysyy puhtaana ja tuottaa laadukasta maitoa.

 

3.6 Eläinten parsien säätö ja eläintiheys

Makuuparren etuesteellä ja niskaputkella säädetään eläimen makuu asento niin että parsi pysyy puhtaana ja eläimen on helppo asettua makuulle. Kuivitettu japehmeä parsi huokuttelee lehmää makaamaan parteen.

Eläinosaston eläinmäärä pidetään kohtuullisena, niin että kaikilla on mahdollista maata parressa ja käytävillä on tilaa riittävästi.